top of page
D+l.gif

华润地产亚运村项目水纹空间装置

客户:                           华润地产 / 杭州亚运村

项目地点:                   杭州

设计时间:                   2019

项目进度:                   设计中

设计团队:                   Jingzi, Danyang, Zhengliang, Xunan, Liuchang

微信图片_20190426171021复制ll(1).jpg

​该项目还在设计阶段,请等待完整发布。

           点击浏览全部案例

bottom of page